Start

ID Kongsberg leverer dokumentasjon og illustrasjonstjenester for store og små industribedrifter i Norge og internasjonalt. Vi har omfattende erfaring med olje/gass, maritim bransje og forsvarsindustri.

ID Products 600
 

Produkter:


  • Tekniske manualer
  • Informasjonsstrategi
  • Miniguider/hurtigguider
  • Konseptvisualisering
  • Tekniske illustrasjoner
  • Animasjonsfilmer
  • Konsulenter (korte eller lange kontrakter)
  • Kurs
  • Markedsføringsmateriell
  • Oversettelser
 
Gjennom kostnadseffektive metoder og utstrakt bruk av illustrasjoner og animasjoner, fokuserer vi på sluttbrukerens behov og gjør kompliserte tekniske installasjoner enklere å forstå. Vi legger vekt på langsiktige forhold til våre kunder og legger til rette for mest mulig gjenbruk av informasjon. Dette gir synergieffekter for våre oppdragsgivere og reduserer levetidskostnadene i store prosjekter.

Gjennom samarbeid bygger vi opp kompetanse om våre kunder og deres produkter organisasjon og stab. De fleste av våre kunder har vært hos oss gjennom nærmere 40 år og er fortsatt på vår kundeliste.